Saturday, April 13, 2002

Mele Inoa
Well, it looks like I'll be out on the street in just a few more days.
Because I'll probably end up never being able to get all my things back, after I get back on my feet, I want to try to save this.
It was a mele inoa composed for me many years ago. There is only one copy in existance, and I have always been too self-involved to memorize it the way I should have.

So here goes.

E lohe mai e Ka Moku o Keawe,
e Nä Hono a'o Pi'ilani,
e Ke One o Kakuhihewa,
me Kaua'i o Manokalanipö!

E lohe Mai ë!
Eia nö ka mea huaka'i, he kama ä Hawai'i.
'Oia ka mea hele i Kahiki.
E ha'aheo mau e ka lei o ka 'äina.
E akahele nö ho'i i ka hewa o ke ao.
Mai poina i ka na'auao o nä küpuna ë,
Mai poina i ka 'ohana ë,
Mai poina i ke one hänau ë
Hea mai nei 'o Hawai'i
Ke awäwa,
Ka nahele,
Ka wailele,
me ke ola o ka 'äina,
E ho'i mai ë, e ho'i mai ë!
Imua, imua mau a loa'a ka lei o ka lanakila!

He inoa nö Kaleiokalani, he koa Hawi'i maoli nö.

(Ua haku 'ia e Kana'i Kapeliela)

Listen hither oh Island of Keawe,
Bays of Pi'ilani,
Sand of Kakuhihewa,
and Kaua'i of Manokalanipö!
Listen hither!
Here indeed is the traveler, a son of Hawai'i.
He is the one who travels to foreign lands.
Always be proud, oh child of the land.
Be wary of the dangers of the world.
Never forget the wisdom of the ancestors,
Never forget the family,
Never forget the sands of (your) birth.
Hawai'i calls --
the valleys,
the forests,
the waterfalls,
and the life of the land.
Return hither, return hither!
Forward, always go forward and recieve the garland of victory!

A name (song) for Kaleiokalani, a true Hawaiian warrior.

(Composed by Kana'i Kapeliela)

No comments: